Onze Visie

Sinds ik in mijn diploma Landschapsarchitect – Landschapsmanagement aan Hadlow College heb behaald, besloot ik mij te richten naar de private markt met name de private tuinen. Ondanks het feit dat grootschalige stadsparkprojecten mij niet afschrikken, heb ik al sinds voor mijn studies een voorkeur voor de eerder kleinere en middelgrote tuinen.

Sinds ik in België werkzaam ben, heb ik ontdekt dat gezelligheid en onderhoud van een tuin zeer belangrijke factoren zijn die tijdens de ontwerpfase nagenoeg altijd de doorslag geven. Dit zie ik dan ook als het grootste verschilpunt met de tuinen die ik ontwikkeld heb in Groot-Brittannië. Hier was onderhoud vaak ondergeschikt omdat er voornamelijk tuinen werden ontwikkeld met hieraan een onderhoudscontract gekoppeld zodat wij (als tuinaanlegger) ieder jaar opnieuw het onderhoud van de tuin komen realiseren. In België doen wij dit ook, maar veelal kiezen mijn klanten om het grootste deel van het onderhoud zelf te verrichten waardoor het werk aan onderhoud tot een minimum moet worden herleidt.

Het is mijn persoonlijke mening dat mijn mooiste en beste tuinen tot stand komen door een succesvolle dialoog tussen opdrachtgever en ontwerper. Klanten die met mij samenwerken kunnen bevestigen dat ik steeds hun mening waardeer en hier ook zal achter vragen op diverse beslissingsmomenten. Per slot van rekening is een gevoel van gezelligheid persoonlijk en dit is bij iedereen anders!

Mijn persoonlijke stijl heeft veel invloeden uit de Engelse landschapstuinen. De organische vormen, de verrassingselementen, waterpartijen, … en dit tot tegenstelling van de eerder rechtlijnige Franse tuineigenschappen die de volledige tuin in kamers verdelen. Het buikgevoel overwint meestal op de eerder rekenachtige methodes van ontwerpen. Hierdoor kan de klant gedurende het proces zijn mening uiten omdat het gevoel bij een tuin de hoofdzaak is van het verhaal!